Spelinformatie

  1. Het dartsbord moet worden opgehangen zoals hieronder is aangegeven.
  2. Om te bepalen wie begint (bij welk spel dan ook) gooit iedere speler- of een speler van elk team- een dart. Degene die het dichts bij, of in de bull gooit, begint.
  3. Er kan ook worden getossed.
  4. Tijdens het spel mag iedere speler drie darts per beurt gooien.
  5. Alleen de darts die in de rechtmatige vakjes komen tellen mee voor de score.
  6. Een dart die uit het bord valt, telt niet mee en mag niet worden overgegooid.
  7. Komt een volgende dart in een, reeds in het bord zittende, dart; dan telt slechts de eerste.

VERSCHILLENDE DART SPELEN

Je hebt verschillende soorten dart spelen. Hieronder staan de meest voorkomende.

HET SPELLEJE x01

x01 is het het bekendste spelletje uit het darten. Het wordt gespeeld op de grote evenementen als de Embassy en de Dutch Open. Het is een spel met tamelijk eenvoudige regels, maar het spel vereist een goede tactiek en vaardigheid van de spelers.

Beide spelers beginnen met een beginscore van 301, 501, 1001 of andere varianten hierop. Bedoeling is dan om als eerste op precies 0 te eindigen. Het spel kan zowel ‘double-in’ als ‘straight-in’ gespeeld worden. Double-in betekent dat de punten pas beginnen te tellen als er een double geraakt is. Bij straight-in, wat je vaak op de grote toernooien ziet mag er met zowel een single, een double als een triple begonnen worden.

Hetzelfde geldt voor het uitgooien. Er kan ‘double-out’ of ‘straight-out’ gegooid worden. Meest gebruikelijk is ‘double-out’.

Aan het begin van het spelletje moet dus worden afgesproken wat er wordt gespeeld, en dit wordt boven het board genoteerd (bijvoorbeeld 301 SD = beginscore 301, Straight-in, Double-out).

Voor het beginnen en het verdere verloop van het spel gelden de algemene spelregels zoals hierboven vermeld.

Wanneer er meer punten worden gehaald dan er nog benodigd zijn, of er worden zoveel punten gehaald dat er nog maar 1 punt over is, terwijl er Double-out wordt gespeeld, dan wordt de score niet getelt, en mag de speler de volgende beurt het nog eens proberen vanaf de score waarop hij was blijven staan.

Het is erg belangrijk aan het eind van een leg goed naar een Double toe te gaan rekenen. Zo kun je er altijd voor zorgen dat je op een favoriete Double over blijft. Voor het uitgooien kun je gebruikmaken van de uitgooilijst.

Het spelletje is afgelopen zodra een van beide spelers op 0 is uitgekomen. Althans dan is een leg afgelopen, een wedstrijd kan ook over meerdere legs gespeeld worden, en zelfs over meerdere sets.

TIC TAC

Tic Tac is het spel voor beginners. Je speelt het een tegen een of twee tegen twee. Alleen de cijfers 10 tot en met 20 tellen hier, evenals de enkele bull (buitenste roos) en de bull’s eye (de roos).
Per beurt gooi je 3 darts. Zoals je ziet heeft een bord twee metalen ringen. Gooi je in de binnenste ring, dan telt dit driemaal het gegooide cijfer (triple), in de buitenste ring twee keer het gegooide cijfer (dubbel). De bedoeling is dat je alle vereiste nummers driemaal gooit
(bijvoorbeeld 3 x enkel, 1x dubbel en 1 x enkel of 1 x triple).

Winnaar is degene, die alle vereiste nummers 3x en 3 Bulls heeft gegooid en die bovendien de hoogste notering heeft in de puntentelling
(de extra punten worden direct getotaliseerd).